Entries for Grand Prix Leszna

Pies Rasa z klasą Płeć CACIL Lista rezerwowa Akcje
LOGAN Ilare Bulchimo (FCI) (PKR.X-9705) Piccolo Levriero Italiano FCI-CACIL-class Pies
FUNNY BUNNY Loop Line (FCI) (PKR.X-11667) Whippet FCI-CACIL-class Pies
GEMINO Loop Line (FCI) (PKR.X-12125) Whippet FCI-CACIL-class Pies
Novatica (FCI) SEASTORM SOUND (PKR.X-11570) Piccolo Levriero Italiano FCI-CACIL-class Pies
DRACULA Majesticanis (FCI) (PKR.X-12019) Whippet FCI-CACIL-class Pies
CAVIAR Sonic Workaholic (FCI) (PKR.X-12178) Whippet FCI-CACIL-class Pies
Angelo Celeste ELISEY (PKR.X-9850) Piccolo Levriero Italiano FCI-CACIL-class Pies
INFINITO DURA ACE (PKR.X-10426) Whippet FCI-CACIL-class Pies
CHERRY ON TOP Sonic Workaholic (FCI) (PKR.X-12249) Whippet CSS-class Pies
Elmira z Gibesovy zahradky (PKR.X-11435) Saluki CSS-class Suka
EL PABLO Sonic Workaholic (FCI) (PKR.X-11908) Whippet FCI-CACIL-class Pies
PIECE OF HEART Aga-Rena (PKR.X-12105) Whippet CSS-class Pies
DAFFY DANCER Loop Line (FCI) (PKR.X-10738) Whippet CSS-class Suka
HOPE Loop Line (FCI) (PKR.X-12608) Whippet CSS-class Suka
WIKTORIA QUEEN Brodwinek (PKR.X-11989) Whippet FCI-CACIL-class Suka
TO KOBRA Rushmaniac (FCI) (PKR.X-12276) Whippet CSS-class Suka
FERNO FIANO Gallaunt (FCI) (PKR.X-11426) Whippet FCI-CACIL-class Pies
FORCE FIORE Gallaunt (FCI) (PKR.X-11368) Whippet FCI-CACIL-class Pies
Whiteheads XANDER (PKR.X-11452) Whippet FCI-CACIL-class Pies
Whiteheads UNIQUE (PKR.X-11057) Whippet FCI-CACIL-class Suka