Szczegóły wydarzenia Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w torowych wyścigach chartów

Id
9
Nazwa wydarzenia
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w torowych wyścigach chartów
Dni
Klub/Oddział
PL: ZKwP Bytom
Ranga zawodów
Międzynarodowe
Typ trasy
Wyścigi torowe
Rodzaj imprezy
Zawody
Progress
Zakończone
Ulica, nr domu i mieszkania
Frycza Modrzejewskiego 3
Kod pocztowy
41-907
Miasto
Bytom
Kraj
Polska Polska
Gps
50.331528, 18.899105
Mapa
Dystans dla małych ras [m]
280
Dystans dla dużych ras [m]
470
Wnioski
CACIL, PL CCWC
Puchary
---
Sędziowie
Maciej Lipiec (PL), Edward Iwanicki (PL), Tamas Pagany (HU)
Tłumaczenia
Nazwa wydarzenia
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w torowych wyścigach chartów
Opis

Mistrzostwa Polski

Organizator zawodów – Związek Kynologiczny w Polsce oddział Bytom

 

BIEGÓW POKAZOWYCH NIE PRZEWIDUJEMY

 

ZGŁOSZENIA do udziału w zawodach www.coursing24.eu

 

POMIARY – wyłącznie dla psów zgłoszonych do licencji

 

Zawody odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI

The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ / Entry form admission deadline - do 12.09.2021

 

MIEJSCE ZAWODÓW / Place of competition - 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu - TS "SZOMBIERKI"

 

PRZYJMOWANIE PSÓW / Dogs admission - godz. 7.00 - 8.00

 

KONTROLA WETERYNARYJNA / Veterinary check - godz. 7.00 - 8.00

Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz Stefanek 

 

OPIEKA MEDYCZNA- Joanna Maksymiuk 

 

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW / Competition opening - godz. 9.00

 

KOMISARZ ZAWODÓW / Comissioner race - Renata Serafin, Agnieszka Dudek

 

OBSERWATORZY TORU / Race track observers - Bogdan Koper, Jolanta Gajda, Barbara Sroka, Leonard Wawrzyniak, Andrzej Biliński

OPERATOR WABIKA/Lure dragging device operator - Romuald Cogiel

OBSŁUGA TECHNICZNA/Technical support - Bartek Bensz, Wojciech Gajda, Szymon Toborek, Paweł Maksymiuk, Gromadzka Marta.

 

ZGŁOSZENIA / Entries: 

www.coursing24.eu

 

OPŁATY / Payments

- ZAWODY / competition race - 120PLN (35 €)

- drugi pies jednego właściciela - 100PLN (25€)

- the second and each additional dog one owner - 100PLN (25€)

- charty polskie / polish sighthounds - 60 PLN (15€)

- licencja / licence race - 75 PLN (20 €)

- bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 120 PLN (35€)

- farewell race with competition participation – 

payment same as competition 120 (35€)

- bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie 

- farewell race without competition participation – free of charge

 

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez formularza zgłoszeniowego on-line

 

Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - entry form on-line

 

Przesłanie zgłoszenia przez zawodnika stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach. Biegi licencyjne będą przeprowadzone w trakcie trwania imprezy. Organizator nie zapewnia sparingpartnera. Zgłoszenia na miejscu.

Person sending this signed up form commits to pay for comptetitor’s run, regardless of it’s attendance during the competition day. License runs will be held during the competition. Organiser does not provide the sparring partner. Sign ups on site.

 

OPŁATY/ payments should be transferred into bank account:

 

Konto bankowe - BZ WROCŁAW I O/BYTOM 

numer konta bankowego - 13 1090 2011 0000 0001 2266 7329

Opłaty za zawody z dopiskiem - TOR rodzaj biegu oraz rasa, imię psa 

Competition attendance pricelist - bank transfer title: RACING, type race, bredd, dog's name

 

- UWAGA pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich wyłącznie dla psów zgłoszonych do licencji.

 

Uwagi / Notes:

Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI wprowadzono m.in zmiany:

- charciki włoskie muszą biegać podczas zawodów w kagańcach, 

- obowiązują czapraki wyścigowe, z numerami

- wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB)

 

According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:

- Italian Greyhounds are obliged to run in muzzles 

- CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided.

 

Odpowiedzialność / Responsibility disclaimer:

Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie wyścigu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.

 

Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs or the officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full responsibility for the dog.

Dni zawodów
Limit
80
Rasy
PLI Std, Afghan Std, Deerhound Std, Azawakh Std, Wolfhound Std, Greyhound Std, Magyar Agar Std, Chart Polski Std, Galgo Std, Pharaoh Std, Cirneco Std, PLI Spr, Saluki Std, Whippet Std, Borzoi Std, Sloughi Std, P.Ibicenco Std, P.Canario Std, Whippet Spr, PLI S.Spr, Whippet S.Spr