Szczegóły wydarzenia Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski

Id
2
Nazwa wydarzenia
Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski
Dni
Klub/Oddział
PL: ZKwP Poznań
Ranga zawodów
Międzynarodowe
Typ trasy
Wyścigi terenowe
Rodzaj imprezy
Zawody
Progress
Zakończone
Ulica, nr domu i mieszkania
Brak
Kod pocztowy
Brak
Miasto
Iwno
Kraj
Polska Polska
Gps
Brak
Mapa
Dystans dla małych ras [m]
400
Dystans dla dużych ras [m]
500
Wnioski
CACIL, PL CCWC
Puchary
V4 Cup 2021, PL Cup 2021
Sędziowie
Jarosław Grunt (PL), Beritt Dyka (DE), Roman Božik (SK), Klaus Ludwig (DE)
Tłumaczenia
Nazwa wydarzenia
Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski
Opis

Organizator zawodów: Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Poznań

Dane kontaktowe: chartyznadwarty.coursing@gmail.com

MIEJSCE ZAWODÓW: łąki na terenie Stadny Koni w Iwnie/Wiktorowie

Współrzędne GPS:

N: 520 23’24.  , E:170 17’51.

Współrzędne google:

(52.3905884, 17.2983884)

 

UWAGA !!!  Zawody będą odbywały się równolegle na dwóch parkurach. Każdy z parkurów będzie sędziowało dwóch sędziów.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: od 26.05.2021 do 10.06.2021

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu:

https://coursing24.eu

 

KOMISARZ ZAWODÓW:

Dzień 1: Agnieszka Luty-Wysiecka

Dzień 2: Karolina Szafrańska-Bąk

 

SEKRETARIAT: Marek Żółkowski, Jowita Krzeptowska, Monika Filary-Rogacka

KONTROLA WETERYNARYJNA: Gabriela Tuz, Bartosz Tuz

OPIEKUN ZESPOŁU ORGANIZACYJNEGO: Barbara Brzeska, Gabriela Brzeska

 

PARKOUR A

Operator wabika: Tomasz Bąk, Przemysław KomorowskiI

Obsługa techniczna: Michał Wysiecki, Tomasz Brzeski

Kontrola startu: Agnieszka Żółkowska, Maja Bera, Aleksandra Walas

 

PARKUR B

Operator wabika: Artur Wróbel

Obsługa techniczna: Maciej Wróbel, Hubert Pastuszka

Kontrola startu: Agnieszka Smuszkiewicz, Kinga Pońska

 

Układ trasy: Tomasz Bąk wspierany przez sędziów

NACIĄG: Przynęta ciągnięta po ziemi i po rolkach

TEREN: naturalna łaka, trawiasty, teren płaski do lekko pofałdowanego

 

OPŁATY do 10.06.2021:

 • ZAWODY: 130 PLN
 • drugi i kolejne psy jednego właściciela: 120 PLN
 • charty polskie: 60 PLN

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Poznań. Istnieje możliwość płatności gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów - tylko dla gości z zagranicy.  

(Prosimy uczestników o posiadanie potwierdzenia opłaty za zawody)

 

Numer konta bankowego:

 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426

SWIFT:  WBKPPLPP

BANK:  BZ WBK SA III O/P-ń

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu następujących danych  - COURSING, rodzaj biegu oraz rasa, imię rodowodowe psa, imię i nazwisko właściciela

Zgłoszenie psa na zawody stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach. 

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW dzień 1 i 2:

PRZYJMOWANIE PSÓW: godz. 6:00-7:00

KONTROLA WETERYNARYJNA: godz. 6:00-7:00

ROZPOCZĘCIE 1 TURY ZAWODÓW: godz. 8:00

ROZPOCZĘCIE 2 TURY ZAWODÓW: ok. 10:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD*: godz. ok 14:00

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW: godz. 14:30

*Ceremonia zakończenia uzależniona będzie od ilości zgłoszonych psów

 

Uwagi:

Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI wprowadzono m.in zmiany:

 • charciki włoskie muszą biegać podczas zawodów w kagańcach,
 • obowiązują czapraki
 • wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB. Karta oceny musi zostać dodana do systemu przed zgłoszeniem psa.

Odpowiedzialność:

Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie wyścigu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.

Nazwa wydarzenia
International Championship of Greater Poland
Opis

Competition organizer: Polish Kennel Club - Poznań

Contact: chartyznadwarty.coursing@gmail.com

Place of competition: natural meadow near Horse Stud in Iwno / Wiktorowo

GPS coordinates:

N: 520 23’24.  , E:170 17’51.

Google maps coordinates:

(52.3905884, 17.2983884)

 

ATTENTION !!! The competition will be held simultaneously on two parkours. There will be two judges on every parcour.

Entry form admission deadline: from 26.05.2021 to 10.06.2021

Entries only via the form available on the site:

https://coursing24.eu

Competition comissioner :

Day 1: Agnieszka Luty-Wysiecka

Day 2: Karolina Szafrańska-Bąk

Office: Marek Żółkowski, Jowita Krzeptowska, Monika Filary-Rogacka

Veterinary check: Gabriela Tuz, Bartosz Tuz

Our team foster-mothers: Barbara Brzeska, Gabriela Brzeska

 

PARKOUR A

Lure dragging device operator: Tomasz Bąk, Przemysław KomorowskiI

Technical support: Michał Wysiecki, Tomasz Brzeski

Start control staff: Agnieszka Żółkowska, Maja Bera, Aleksandra Walas

 

PARKUR B

Lure dragging device operator: Artur Wróbel

Technical support: Maciej Wróbel, Hubert Pastuszka

Start control staff: Agnieszka Smuszkiewicz, Kinga Pońska

 

Track setup: Tomasz Bąk supported by judges

The lure: lure dragged across meadow, turning blocks

Land: natural meadow, grass surface, flat to slightly undulating terrain

Payments till 10.06.2021

 • competition race: 35 €
 • the second and each subsequent dog of the same owner: 30 €
 • polish sighthounds: 17.50€

Payments have to be transferred to a bank account of Kennel Club (Poznań’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register on  the day of the competition - only for guests from abroad.

 

Bank account:

 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426

SWIFT:  WBKPPLPP

BANK:  BZ WBK SA III O/Poznań

Please enter the following data in the title of the transfer: COURSING, competition,  breed, dog's full name, owner/s name and surmame

Person who sign up a dog for a competition commits to pay for competitior’s run, regardless of dog’s presence on the day of the competition.

 

COMPETITION SCHEDULE for both days

Dogs admission: godz. 6:00-7:00

Veterinary check: godz. 6:00-7:00

Beggining of the 1st round: godz. 8:00

Beggining of the 2nd round: around 10:30

Results and awards annoucement*: around 14:00

The end of the competition: godz. 14:30

*Closing ceremony depends on the number of entries

 

Notes:

According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:

 • Italian Greyhounds are obliged to run in muzzles
 • CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided. Proof of rating must be enclosed to the system before registration for event.

Responsibility disclaimer:

Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs or the officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full responsibility for the dog.

Dni zawodów
Limit
160
Rasy
PLI Std, Whippet Std, PLI Spr, Whippet Spr, PLI S.Spr, Whippet S.Spr
Limit
160
Rasy
Afghan Std, Saluki Std, Borzoi Std, Deerhound Std, Wolfhound Std, Greyhound Std, Magyar Agar Std, Azawakh Std, Sloughi Std, Chart Polski Std, Galgo Std, Pharaoh Std, Cirneco Std, P.Ibicenco Std, P.Canario Std